istitutkattoliku

A Night at the Musicals

25 October 20181  ta' Dicembru 2018 fis-7.30pm

Prezz: €12, kullimkien

Senior Citizens u Studenti €6

Famiy ticket (2 adults & 2 children €24)

 

NB

Dawn il-biljetti jinbieghu biss mill-Booking Office ta' L-Istitut Kattoliku

Kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha mill 4.30pm sas-7.30pm

Sibt u Hadd mid-9.30 am sa' nofs in nhar 

 
 

 

 
© 2009 Istitut Kattoliku, All Rights Reserved
Design by ZigPress